عکس ایل قشقایی کل وبز کوهی - قوچ کبک

عکس های ایل قشقایی وشکار درطبیعت ناب استان فارس

دختر ایل

+ نوشته شده در  چهارشنبه 19 مرداد1390ساعت 9:43  توسط مجتبی عبدالهی  | 

آماده شلیک با سوزنی

+ نوشته شده در  چهارشنبه 19 مرداد1390ساعت 9:27  توسط مجتبی عبدالهی  | 

اینم کشتار بی رحمانه در یک کچه(کز)

+ نوشته شده در  سه شنبه 18 مرداد1390ساعت 17:18  توسط مجتبی عبدالهی  | 

گله کل وبز کوهی

+ نوشته شده در  سه شنبه 18 مرداد1390ساعت 17:7  توسط مجتبی عبدالهی  | 

کبک

+ نوشته شده در  سه شنبه 18 مرداد1390ساعت 17:4  توسط مجتبی عبدالهی  | 

تیهو نر

+ نوشته شده در  سه شنبه 18 مرداد1390ساعت 16:33  توسط مجتبی عبدالهی  | 

بز کوهی

+ نوشته شده در  سه شنبه 18 مرداد1390ساعت 16:29  توسط مجتبی عبدالهی  | 

پازن

+ نوشته شده در  سه شنبه 18 مرداد1390ساعت 16:21  توسط مجتبی عبدالهی  |